Beijing Tsinew Technologies Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

WLKATA robot is a brand of Beijing Tsinew Technologies Co., Ltdlocated in Zhongguancun energy and security science and technology parkWLKATA is a high-tech enterprise established by the research team of mining robot research center of China University of mining and Technology (Beijing)relying on R & D institutions in China and the United Statesinclude State University of New York, Stevens Institute of Technology, China University of mining and Technology (Beijing) and WL Intelligent Manufacturing Research Center. Focus on artificial intelligence product development and AI robot education solution construction.

 

 

gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.